1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasy

Profile klas

KLASY I

Ia - matematyczno-fizyczno - informatyczna

Ib - matematyczno-językowa

Ic - lingwistyczna

Id - humanistyczno-prawna

Ie - biologiczno-chemiczna

If - biologiczno-chemiczna

Ig - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY II

IIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIb - matematyczno-językowa

IIc - lingwistyczna

IId - humanistyczno-prawna

IIe - biologiczno-chemiczna

IIf - biologiczno-chemiczna

IIg - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY III

IIIa - matematyczno-fizyczna (politechniczna)

IIIb - matematyczno-językowa (ekonomiczna)

IIIc - humanistyczno - językowa

IIId - humanistyczno-prawna

IIIe - biologiczno-chemiczna

IIIf - biologiczno-chemiczna

IIIg - geograficzno-językowa (krajoznawcza)


Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych:

Klasy I

I A - p. R. KĘDZIERSKI                      s. 5                

I B - p. M. SAMSON-GJEKA                s. 1                  

I C - p. B. MAJEWSKA-KOSIK             s. 34

I D - p. A. ORZEŁEK                         s. 83                        

I E   - p. A. KWINECKA                     s. 81              

I F   - p. D. TARKA                           s. 90                  

I G - p. M. MISIORNA                        s. 47  

Klasy II

II A - p. M. KURZACZ-NAGŁY              s. 2                                            

II B - p. A. GANCARZ                        s. 12             

II C - p. K. ANDRZEJEWSKA- MAJCHRZAK         s. 29

II D - p. M. KURZBACH                      s. 48      

II E - p. B. BIERNAT                         s. 54

II F - p. F. KOLASA                          s.46                                                                        

II G - p. E. FELICZAK- PRZYBYŁA       s.30                                                                          

Klasy III

III A – p. B. TURBAŃSKA - ŁUCZAK     s. 7    

III B – p. A. SZYMANKIEWICZ            s. 40

III C – p. M. PTASZYŃSKA                 s. 17

III D – p. E. BARDZKA                       s. 32

III E – p. W. STRÓŻYK                     s. 18

III F – P. H. WEIN                            s. 41  

III G – p. J. KLEMENSKA                    s. 33 

Czytany 21435 razy