1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasy

Profile klas

KLASY I

Ia - matematyczno-fizycznA (politechniczna)

Ib - matematyczno-językowa (ekonomiczna)

Ic - lingwistyczna

Id - klasyczno-prawna

Ie - biologiczno-chemiczna (medyczna)

If - biologiczno-chemiczna

Ig - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY II

IIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIb - matematyczno-językowa

IIc - lingwistyczna

IId - humanistyczno-prawna

IIe - biologiczno-chemiczna

IIf - biologiczno-chemiczna

IIg - matematyczno - przyrodnicza

 

KLASY III

IIIa - matematyczno-fizyczno - informatyczna

IIIb - matematyczno-językowa

IIIc - lingwistyczna

IIId - humanistyczno-prawna

IIIe - biologiczno-chemiczna

IIIf - biologiczno-chemiczna

IIIg - matematyczno - przyrodnicza

 


Wychowawstwa i przydział sal lekcyjnych:

Klasy I

I A - p. A.SZYMANKIEWICZ             s. 32                

I B - p. J.KLEMENSKA                      s. 33                 

I C - p. B. TURBAŃSKA-ŁUCZAK       s. 17

I D - p. M. KURZBACH                     s. 34                         

I E - p. W. STRÓŻYK                       s. 41              

I F - p. B. GRINING                         s. 18                 
 
I G - p. H. WEIN-LASECKA               s. 81

Klasy II

II A - p. R. KĘDZIERSKI                     s. 5                

II B - p. M. ZBYTNIEWSKI                 s. 1                  

II C - p. B. MAJEWSKA-KOSIK           s. 7

II D - p. A. ORZEŁEK                        s. 83                        

II E   - p. A. KWINECKA                    s. 40             

II F   - p. D. TARKA                         s. 90                  

II G - p. M. MISIORNA                     s. 47  

Klasy III

III A - p. M. SOBCZAK                       s. 2                                            

III B - p. A. GANCARZ                       s. 12             

III C - p. M. PTASZYŃSKA                 s. 29

III D - p. B. KURPISZ-STOCZCZAK      s. 48      

III E - p. B. BIERNAT                         s. 54

III F - p. F. KOLASA                          s.46                                                                        

III G - p. E. FELICZAK- PRZYBYŁA       s.30                                                                          

Czytany 25176 razy