1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

V edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w: V edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej pt. „Zostań Wschodoznawcą”
Tytuł tegorocznej edycji: Wielka Wojna Ojczyźniana – mity i rzeczywistość.
W 2015 roku minęło 70 lat od zakończenia II wojny światowej, która zarówno w historycznym jak i politycznym dyskursie wielu środowisk na terenie byłego Związku Radzieckiego funkcjonuje jako Wielka Wojna Ojczyźniana. Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej nawiązuje do tej rocznicy, a także do toczącej się na obszarze postradzieckim dyskusji dotyczącej wkładu społeczeństwa radzieckiego w zwycięstwo nad Trzecią Rzeszą i państwami „osi”, historycznej interpretacji tego zwycięstwa oraz uprawianej w krajach byłego ZSRR polityki pamięci.
W Konkursie oceniać będziemy nie tylko znajomość faktów z zakresu przebiegu konfliktu na obszarze b. ZSRR. Ocenie podlegać będą również rozumienie przyczyn i konsekwencji wojny oraz interpretacje różnych zjawisk, które zaistniały w kulturze państw b. ZSRR pod wpływem wydarzeń z l. 1939/1941-1945.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
I etap – (8 lutego 2016 roku) przeprowadzony będzie w szkole i polegać będzie na samodzielnym rozwiązaniu testu przez uczestnika. W zakres testu wejdą otwarte i zamknięte pytania dotyczące przyczyn, przebiegu i szeroko pojętych konsekwencji II wojny światowej na terenie byłego ZSRR. Na podstawie testu Komisja Egzaminacyjna wyłoni 10 finalistów Konkursu.
II etap (finałowy) – (kwiecień 2016 roku) odbędzie się w siedzibie Instytutu Wschodniego UAM i składać się będzie z piętnastominutowej prezentacji na wybrany przez finalistę i zaakceptowany przez Komisję temat dotyczący zagadnienia, któremu poświęcona jest tegoroczna edycja Konkursu. Po przedstawieniu prezentacji każdy finalista będzie miał za zadanie ustosunkowanie się do pytań Komisji Egzaminacyjnej, a także do pytań z sali, jeśli zostaną one dopuszczone przez Komisję. Trójka uczestników, która uzyska najwięcej punków w etapie II otrzyma tytuł laureatów, co jest równoznaczne z możliwością przyjęcia na studia I stopnia na kierunku wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w trybie specjalnym dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Za przeprowadzenie etapu szkolnego w naszej szkole odpowiedzialna będzie pani Barbara Majewska-Kosik, która do końca listopada czeka na zgłoszenia chętnych uczniów.
Czytany 541 razy