1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Podsumowanie projektu „Tolerancja wobec niepełnosprawności”

Kilka miesięcy temu nasza szkoła przystąpiła do projektu „Inny” dotyczącego szeroko rozumianej tolerancji.

Tematykę związaną z tolerancją wobec różnych problemów rozlosowano wśród kilku szkół : Zespółu Szkół Ekonomicznych, Zespółu Szkół nr 4, III Liceum Ogólnokształcącego i naszego liceum. Zadaniem naszego projektu było zagadnienie tolerancji wobec niepełnosprawności. Podsumowanie naszych działań odbyło się 27 marca. Zależało nam, aby uświadomić społeczności szkolnej wagę tego problemu. Chcieliśmy przekazać wiedzę związaną z rodzajami niepełnosprawności oraz pokazać, że nie wystarczy sama tolerancja, ale istotna jest też akceptacja osób z niepełnosprawnością.        

W ramach projektu realizowaliśmy różnorodne działania. Przeprowadziliśmy konkurs na plakat dotyczący niepełnosprawności i tolerancji. We wszystkich klasach pierwszych zrealizowaliśmy lekcje wychowawcze na temat problemów i barier związanych z niepełnosprawnością. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu z Panem Wojciechem Otto - prezesem stowarzyszenia „Nasz dom – Nasz świat”, który opowiedział nam o swojej pracy, o barierach, na które trafiają niepełnosprawni i o tym, co ważne jest w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Stowarzyszenie to zajmuje się szeroko rozumianą pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Mieliśmy możliwość bliżej poznać strukturę i działalność placówki oraz uczestniczyć w zajęciach w szkole i internacie. W ośrodku uczą się dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami.

Nie zdawaliśmy sobie sprawy jak wiele organizacji, fundacji, instytucji świadczy pomoc niepełnosprawnym.

Podjęty przez nas problem jest bardzo ważny i szeroki. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza zniweluje obawy przed spotkaniem, pomaganiem i współpracą z osobami z niepełnosprawnością. Wiedza jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze w kontakcie z niepełnosprawnym jest serce.

W skład szkolnej grupy projektowej wchodzili : Daria Kubacka - IIc, Weronika Nowak - IIb, Stanisław Cienki - Ig, Elżbieta Zdzinnicka - 1g, Barbara Kociołek - Ia, oraz Anna Rosłoń - Ia.

W realizacji pomagały nam panie :

Marzena Misiorna, Katarzyna Kępka i Natalia Frąckowiak - Makała.

Zapraszamy do galerii

 

Czytany 447 razy