1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

Klasa 2g na zajęciach terenowych z geografii i biologii

Klasa 2g, 26 kwietnia 2017 razem z opiekunami Grzegorzem Lorkiem i Grzegorzem Maślankiewiczem uczestniczyła w zajęciach terenowych zorganizowanych w ramach zajęć z geografii i biologii pod hasłem „Środowisko geograficzne doliny Odry”. Pierwszym punktem wyprawy był most na rzece Odrze w miejscowości Ciechanów gdzie uczniowie dokonywali pomiarów natężenia ruchu. Następnie kilka godzin poznawaliśmy proces technologiczny wyrobu produktów z miedzi w Hucie Miedzi CEDYNIA w okolicach Orska. Po wycieczce pieszej w rezerwacie "Skarpa Storczyków" gdzie dokonywaliśmy obserwacji przyrodniczych i pomiarów geograficznych resztę dnia spędziliśmy już nad samą Odrą. Tam z kolei porównywaliśmy parametry wody w starorzeczu i w samej rzece. Całość zakończyliśmy wędrówką terasą zalewową Odry do miejscowości Leszkowice.

Grzegorz Lorek i Grzegorz Maślankiewicz

teren

teren1

teren2

teren4

Czytany 754 razy