1 LO w Lesznie

Lewa kolumna

Artykuły

XI edycja konkursu Katedra Uczniowska za nami

28 marca 2014 r odbył się w I LO w Lesznie finał XI edycji konkursu na pracę z zakresu nauk przyrodniczych KATEDRA UCZNIOWSKA.

Cele konkursu:
a) rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania naukami przyrodniczymi i podniesienie wykształcenia w tej dziedzinie,
b) kształtowanie umiejętności przeprowadzania badań oraz opisu wykorzystywanego materiału i stosowanych metod badawczych.
Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Leszna, Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz prof. dr hab. Wojciech Nawrocik z Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu.
Komisja etapu wstępnego do finału zakwalifikowała siedem prac:
1. „„Wielka wioska Bakteriowo, czyli analiza rozmieszczenia prokariontów w otoczeniu Homo sapiens”- Agata Siczyńska- I LO Leszno
2. „Wpływ światła o różnej długości fali na intensywność procesu fotosyntezy”- Katarzyna Błoch, Adrianna Brembor- I LO Wolsztyn
3. Czy istnieje ferromagnetyk w stanie ciekłym?”- Agnieszka Dawidziak-I LO Leszno
4. „Katapulta Leonarda da Vinci- rzut ukośny”- Piotr Klemczak, Mateusz Przybył-ILO Leszno
5. „Co wspólnego mają gwiazdy z doświadczeniem Younga?”- Eliza Rękoś.-ZSR-B Leszno
6. „Czy sosna zwyczajna jest dobrym bioindykatorem?”- Alicja Ratajczak-I LO Leszno
7. „Matematyczna partytura”- Joanna Bałanda- I LO Leszno

Wyniki konkursu ustaliła komisja, w której zasiadali:
• Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek / Wydział Biologii UAM w Poznaniu/
• dr Stefan Grys / Członek Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk/,
• mgr Danuta Kościelniak / nauczycielka fizyki /,
• mgr Beata Dżumaga/ nauczycielka chemii/,
• mgr Marian Bartkowiak/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna/

I miejsce: „Matematyczna partytura”- Joanna Bałanda- I LO Leszno.
II miejsce: „Co wspólnego mają gwiazdy z doświadczeniem Younga?”- Eliza Rękoś.-Zespół Szkół
Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.
III miejsce: „Wielka wioska Bakteriowo, czyli analiza rozmieszczenia prokariontów w otoczeniu
Homo sapiens”- Agata Siczyńska- I LO Leszno.
Nagrodę publiczności otrzymała Joanna Bałanda

Komisji przewodniczył z ramienia Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Pan Zbigniew Mocek Kanclerz PWSZ w Lesznie.
Podczas finału uczestnicy wysłuchali wykładu „ W potrzasku. Komórki i organizmy w okowach sił fizycznych” wygłoszonego przez Pana prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka

Małgorzata Sobczak

artykuł elka.pl

Zapraszamy do galerii

 

 

Czytany 1476 razy